Najlepsze kredyty bankowe

Screen scraping – na czym polega?

Automatyczne pobieranie danych z jednego do drugiego banku, na wniosek klienta ubiegającego się np. o kredyt miało usprawnić podejmowanie decyzji departamentów oceny ryzyka. Niestety screen scraping, bo o nim mowa, wzbudził wiele wątpliwości Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących ochrony danych osobowych klientów udostępniających takie informacje obcemu podmiotowi, czyli bankowi w którym nie posiada rachunku. Na nic zdały się zapewnienia stosujących tę metodę banków, że dane nie są przekazywane i wykorzystywane w celach i niż kredytowe. KNF uznał, że w dobie rosnącej ilości przestępstw internetowych screen scraping jest niebezpieczny i zakazał stosowania tego rozwiązania w bankowości.

Czym jest screen scraping? Dosłownie to „zeskrobywanie z ekranu”, czyli technika komputerowa pozwalająca programowi tzw. scraperowi, pobierać dane z innej platformy, czy strony internetowej. Działa to pokrótce tak, że posiadacz rachunku w banku A jest zainteresowany kredytem w banku B, gdzie rachunku nie ma. Aby bank B mógł ocenić wiarygodność klienta potrzebował będzie danych z historii konta bankowego. Za zgodą klienta, który zalogował się do banku A, może on pozyskać niezbędne informacje wykorzystując możliwości programu tzw. scrapera. Takie działanie jest niebezpieczne z kilku powodów, a głównym jest brak przestrzegania regulaminowego chronienia danych do logowania. W przypadku screen scrapingu login i hasło podawane są jak na dłoni obcemu podmiotowi i w razie problemów żaden bank, w jakim posiadamy konto nie uwzględniłby reklamacji i co więcej może zablokować konto.

Według KNF udostępnianie danych do logowania i danych zgromadzonych na rachunku klienta mogło być łakomym kąskiem dla złodziei tożsamości. Wykorzystując phishing mogli wyłudzić dane, dzięki którym możliwe byłoby zaciąganie kredytów na te osoby, wykorzystując poufne dane.

Niewątpliwie dzięki screen scrapingowi udzielanie kredytów mogłoby być szybsze – dzięki przepływom informacji, na które klient do tej pory musiał czekać, zatem proces kredytowania trwałby o wiele krócej. Górą jednak okazały się względy bezpieczeństwa, edukacji i promowanie bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej.

Polecane zestawienia finansowe (Finansiero.pl):
Karty kredytowe porównanie styczeń 2020
Kredyty gotówkowe porównanie styczeń 2020
Kredyty hipoteczne porównanie styczeń 2020
Lokaty online porównanie styczeń 2020