Nadpłata kredytu hipotecznego – czy opłaca się nadpłacić kredyt mieszkaniowy?

Nadpłata kredytu hipotecznego – dlaczego opłaca się nadpłacić kredyt mieszkaniowy?

Nadpłata kredytu hipotecznego to dobry sposób na szybszą spłatę zobowiązania oraz obniżenie miesięcznych rat. To przede wszystkim korzystne rozwiązanie dla osób, które posiadają nadmiar gotówki i chcą zainwestować ją w spłatę kredytu. W dzisiejszym artykule omówimy, jak wygląda procedura nadpłaty kredytu hipotecznego oraz czy warto z niej skorzystać.

Nadpłata kredytu hipotecznego polega na wpłaceniu większej sumy pieniędzy niż wynika to z ustalonego harmonogramu rat. Klient decyduje, ile chce nadpłacić i kiedy chce to zrobić. Jest to dobry sposób na skrócenie okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenie całkowitych kosztów zobowiązania. Warto jednak pamiętać, że nadpłata kredytu hipotecznego jest mniej opłacalna niż wcześniejsza spłata mniejszych, ale droższych zobowiązań. Dlatego przed podjęciem decyzji o nadpłacie, warto spłacić inne zobowiązania, takie jak chwilówki, kredyty konsumpcyjne, niezapłacone FV oraz zobowiązania podatkowe.

Kredyt hipoteczny najbardziej opłaca się nadpłacać w pierwszych latach spłaty. Wtedy zmniejsza się kapitał długu bankowego, przez co odsetki będą naliczane od mniejszej kwoty. Pod uwagę należy także wziąć zarobki – jeśli rosną wolniej niż raty kredytowe, to wtedy dług coraz bardziej nam ciąży.

Jeśli klient decyduje się na nadpłatę kredytu hipotecznego, należy wysłać do banku wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego lub całkowitą spłatę kredytu. Wniosek ten można znaleźć na stronie internetowej banku. Wypełniając dokument, potrzebne są dane osobowe, informacja o planowanym terminie spłaty i numerze rachunku, na który bank powinien przekazać ewentualną nadpłatę.

Jeśli spłacasz kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu, a właśnie ich jest najwięcej w Polsce, to bank może pobrać opłatę za nadpłatę wyłącznie wówczas, gdy spłata lub nadpłata nastąpiły w ciągu 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej.

Warto zaznaczyć, że procedura nadpłaty kredytu hipotecznego różni się w zależności od banku. W Banku Millennium, możliwa jest nadpłata kredytu hipotecznego online. W tym celu należy wypełnić prosty wniosek – dyspozycję wcześniejszej spłaty i blokady środków finansowych. Wnioskodawca musi podać imię i nazwisko kredytobiorcy, numer umowy o kredyt, numer rachunku bieżącego, z którego ma być dokonana wcześniejsza spłata kredytu.

W BNP Paribas nadpłata kredytu hipotecznego realizowana jest na zasadzie wydawanej przez klienta dyspozycji, która wskazuje, jaką kwotę chce nadpłacić i czy ma to być związane ze skróceniem okresu kredytowania, czy z obniżeniem kolejno rat. Bank udostępnia w trybie online i w swoich placówkach BNP wniosek o nadpłatę.

Aby zdecydować, czy warto skorzystać z nadpłaty kredytu hipotecznego, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim trzeba dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz harmonogram spłaty kredytu. Jeśli klient posiada nadmiar gotówki i ma możliwość nadpłacenia kredytu, to z pewnością jest to korzystna decyzja. Dzięki temu, można skrócić okres spłaty kredytu oraz zmniejszyć całkowite koszty zobowiązania.

Warto także zwrócić uwagę na opłaty związane z nadpłatą kredytu hipotecznego. W niektórych przypadkach, bank może pobierać opłatę za nadpłatę, szczególnie w sytuacji, gdy spłata lub nadpłata nastąpiły w ciągu określonego czasu od dnia zawarcia umowy kredytowej. Dlatego przed podjęciem decyzji o nadpłacie, warto dokładnie przeanalizować umowę kredytową oraz zwrócić uwagę na regulacje dotyczące opłat.

Podsumowując, nadpłata kredytu hipotecznego to korzystne rozwiązanie dla osób, które posiadają nadmiar gotówki i chcą zainwestować ją w spłatę kredytu. Dzięki temu, można skrócić okres spłaty kredytu oraz zmniejszyć całkowite koszty zobowiązania. Należy jednak dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz regulacje dotyczące opłat związanych z nadpłatą kredytu hipotecznego.